Isbroodnodig

Privacy voorwaarden

 • Algemeen

  1.1 Isbroodnodig VZW, gevestigd te Mombeekdreef 56, 3500 Hasselt, hierna aangeduid als "Isbroodnodig," hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van haar klanten.

  1.2 Dit privacybeleid beschrijft hoe Isbroodnodig persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt bij het aanbieden van steunpakketten voor het vullen van brooddozen van kinderen in Limburgse lagere scholen.

 • Verzamelde Gegevens

  2.1 Isbroodnodig verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens:
  - Naam, adres en contactgegevens van de klant.
  - Betaalgegevens voor de verwerking van bestellingen.
  - Gegevens met betrekking tot de gekochte steunpakketten.

  2.2 Isbroodnodig verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens, zoals raciale of etnische afkomst, religieuze overtuigingen, gezondheidsinformatie, enz.

 • Doel van Gegevensverwerking

  3.1 Isbroodnodig verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  - Verwerken van bestellingen en leveringen.
  - Facturatie en betalingsverwerking.
  - Klantenservice en communicatie.
  - Verbetering van de website en dienstverlening.
  - Marketing en promotie, indien de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.

 • Bewaartermijn van Gegevens

  4.1 Persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, inclusief wettelijke verplichtingen.

 • Delen van Gegevens

  5.1 Isbroodnodig deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

 • Beveiliging van Gegevens

  6.1 Isbroodnodig neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.

 • Rechten van Betrokkenen

  7.1 Klanten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen.

  7.2 Klanten hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens.

  7.3 Klanten hebben het recht om hun toestemming voor marketingdoeleinden op elk moment in te trekken.

 • Wijzigingen in het Privacybeleid

  9.1 Isbroodnodig behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Klanten worden aangeraden regelmatig het beleid te raadplegen voor eventuele updates.